Zdalne obserwacje Słońca

We wtorek 1 kwietnia 2014 roku o godzinie 15:40 UT wykonałem 11 zdjęć Słońca zdalnym teleskopem TADs w ramach projektu Gloria. Klatki złożyłem w programie Registax 5, a opracowałem w Gimpie. Zaobserwowałem 16 plam w 5 grupach, co daje wartość liczby Wolfa równą 66.

Sun

Dodaj komentarz