Astrowarsztaty w MOA

Warsztaty astrofotograficzne dla nauczycieli

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach organizuje I Zimowe Ogólnopolskie Warsztaty Astrofotograficzne
dla nauczycieli. Proponowany termin to 27 – 29 stycznia 2012 roku. W programie przewidujemy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, także przy użyciu teleskopów zdalnie sterowanych. Grupa do 16 osób może liczyć na bezpłatne zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym MOA w Niepołomicach. Koszty podróży oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają  we własnym zakresie – w mieście są niedrogie restauracje, a także funkcjonuje katering. Pożądane jest, aby każdy uczestnik miał swój własny komputer – laptop z możliwie dużą pamięcią operacyjną. Zgłoszenie uczestnictwa  prosimy wysyłać na adres gsek@moa.edu.pl, o zakwalifikowaniu do udziału zadecyduje kolejność.

Dodaj komentarz