Kolebka ludzkości

Wielka Dolina Ryftowa w Afryce Wschodniej jest miejscem, gdzie odkryto najstarsze skamieniałości hominidów. W roku 1974 znaleziono tutaj fragmenty szkieletu osobnika płci żeńskiej, nazwanego pieszczotliwie Lucy od tytułu piosenki zespołu The Beatles. Datowanie wskazuje na wiek znaleziska 3 miliony 200 tysięcy lat, zaś budowa jednoznacznie wskazuje na postawę wyprostowaną.

Północna część doliny, leżąca w depresji, została nazwana Danakil. Obecnie jest to najcieplejsze miejsce na planecie, od lutego do listopada temperatura w południe osiąga 48 stopni, a średnia roczna wynosi 35 stopni. Obecnie depresja jest położona 130 metrów poniżej poziomu morza. Teren powoli ale nieubłaganie zapada się w tempie do 2 centymetrów roczne, co owocuje licznymi trzęsieniami ziemi. W pobliżu są czynne wulkany Dabbahu i Erta Ale, zatem  miejsce jawi się jako niezbyt przyjazne. Ciemny kolisty obszar w lewej części obrazu to miejscowość Dallol, określana mianem „miasta duchów”, ponieważ nie ma wiarygodnych danych na temat ewentualnych mieszkańców. Rzadkie wiadomości stamtąd pochodzą od poganiaczy wielbłądów, którzy sporadycznie transportują sól kuchenną pozyskaną w okolicy. Ciekawostkę stanowi fakt, że jedyne budowle jakie tam przetrwały, zostały wzniesione z bloków soli. W przeszłości podejmowano próby eksploatacji tutejszych zasobów naturalnych – związków sodu i potasu, ale za każdym razem niesprzyjające warunki klimatyczne uniemożliwiały rozwój górnictwa. To właśnie ta mieszanina związków chemicznych nadaje powierzchni gruntu charakterystyczne zabarwienie, dobrze widoczne na fotografii. Dwa jeziora w prawej dolnej części obrazu – Karum i Bakili – są silnie zasolone, ich brzegi służą za saliny nielicznym eksploratorom.

Danakil

 

 

 

 

 

 

 

Z faktu, że właśnie w tej okolicy znajdowane są liczne skamieniałe świadectwa bytowania hominidów wynika, że kiedyś musiały tu panować warunki zgoła odmienne. Był zapewne dostatek wody i żywności, a klimat nie mógł być tak gorący jak obecnie. Zaś po setkach tysięcy lat, kiedy Afryka zaczęła się oddalać od Półwyspu Arabskiego i dolina ryftowa ulegała poszerzeniu i pogłębieniu, postępujące pustynnienie sprzyjało zachowaniu szczątków praludzi.

Dodaj komentarz