Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Kilka miesięcy temu razem z Piotrkiem i kilkoma innymi osobami z naszego kółka przygotowaliśmy prace na wojewódzki konkurs na referat z astronomii i astronautyki. Ze wszystkich referatów komisja wybrała najlepsze, o czym już pisaliśmy na blogu. Już po rozstrzygnięciu konkursu na piątkowych zajęciach Grzegorz zwrócił naszą uwagę na program pomocy wybitnie zdolnym, na skutek czego razem z Piotrkiem postanowiliśmy próbować dostać się do programu. Udało się,  dzięki temu mamy możliwość otrzymania prenumeraty wybranego czasopisma naukowego i wyjazdu na warsztaty naukowe, organizowane na terenie prawie całej Polski (np. w Centrum Astronomicznym UMK w Piwnicach koło Torunia). Bardzo się cieszę, że udało mi się dojść aż do tego etapu rekrutacji kandydatów, dalsza selekcja będzie rozstrzygana w znacznej mierze na podstawie zadań, które wkrótce powinny zostać rozesłane kandydatom, mam nadzieję, że uda mi się dostać choć na jedne warsztaty. Dla mnie jest to duża gratyfikacja i szczerze zachęcam do szukania podobnych programów.

Dodaj komentarz