Księżyc na 100%

moon_final_mod2
W nocy 10/11 sierpnia około godziny 21 wykonałem teleskopem SkyWatcher 100/1000 z kamerką MS LifeCam Cinema oraz filtrem czerwonym i szarym 500 klatek wybranego fragmentu Księżyca, które następnie zostały złożone w jedno zdjęcie w programie RegiStax 5.1 oraz obrobione w programie Gimp 2. Zdjęcie przedstawia m.in. krater Proclus, który jest drugim pod wzgledem albedo (stosunku promieniowania odbitego do padającego) kraterem księżycowym, a jego system promieni ma długość ponad 600 km. Nazwany został na cześć Proklosa, filozofa z Konstantynopola, który pisał wiersze (podobno nawet 700 dziennie źród. Wikipedia), komentarze i traktaty dotyczące różnych dziedzin ówczesnej filozofii (choćby matematyki czy fizyki).

Dodaj komentarz