Księżyce – w szeregu zbiórka, czyli kolejna zagadka

Tak się złożyło, że dzisiejszego wieczoru galileuszowe księżyce Jowisza ułożyły się dla ziemskiego obserwatora w kolejności odpowiadającej ich rzeczywistym odległościom od macierzystej planety. Kto na podstawie fotografii, wykonanej teleskopem Slooh, prawidłowo oszacuje względne promienie ich orbit, otrzyma to co zwykle – tabliczkę czekolady „Studencka”. Odbiór 17 grudnia w trakcie zajęć piątkowych, odpowiedzi proszę słać na adres gsek@moa.edu.pl.

Dodaj komentarz