logo PERSEIDY

Przedstawiam pierwszą oficjalną propozycję loga obozu PERSEIDY

Zapraszam do komentowania / kreowania / przekształcania !

Dodaj komentarz