Łysy z 3 marca

Podczas zajęć w MOA 3 marca wraz z kilkorgiem uczestników wykonaliśmy w obserwatorium fotografie Księżyca po pierwszej kwadrze. Użyty sprzęt to teleskop Meniscas 180/1800 oraz kamera DSI III Pro. Każde ze zdjęć to złożenie około 200 klatek. Zachęcam do identyfikacji poszczególnych kraterów, gór, dolin, itp. na powierzchni naszego satelity!

Dodaj komentarz