Obóz Perseidy 2013 – aktywność Słońca

Letni Obóz Astronomiczny Perseidy 2013 stał pod znakiem wzmożonej aktywności Słonecznej. Średnia liczba Wolfa wyniosła 58,7. Najspokojniejszymi dniami na Słońcu były 9 i 14 sierpnia. Największą aktywność Słońca zaobserwowano ostatniego dnia trwania obozu kiedy to liczba Wolfa osiągnęła wartość 97. Na nieszczęście pogoda nie pozwoliła na obserwację dziennej gwiazdy w dniach 15-19 sierpnia. Mając na uwadze wartość wskaźnika aktywności Słońca z 20 sierpnia w tamtych dniach również musiał być wysoki. Śmiem twierdzić, że jesteśmy gdzieś w okolicach maksimum aktywności Słońca czego potwierdzeniem są obserwacje moje i moich kolegów.

Dodaj komentarz