PERSEIDY 2010!!!

Tegoroczny Letni Obóz Obserwacyjny „PERSEIDY 2010” odbędzie się w Lewałdzie Wielkim na Mazurach, w dniach od 2 (poniedziałek) do 14 (sobota) sierpnia. O ile nie dostaniemy żadnego dofinansowania, a starania ciągle trwają, koszt dla jednego uczestnika wyniesie 750 złotych. Zapisy zaczynamy z dniem dzisiejszym, liczba miejsc to tylko 32, zatem zdecyduje kolejność zgłoszeń. Oczywiście pierwszeństwo mają uczniowie (ale już nie studenci) MOA, wpisani do dzienników zajęć. Forma zgłoszenia to mail do gsek@moa.edu.pl, potwierdzony wpłaceniem do dnia 31 maja br zaliczki w kwocie 200 złotych. Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 30 czerwca br, obie wpłaty powinny być dokonane przelewem na konto Rady Rodziców Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego  z zaznaczeniem celu i nazwiska uczestnika. Numer konta w Banku Spółdzielczym w Wieliczce to 09-8619-0006-0011-0200-8774-0001.

Przewidujemy dwa miejsca na liście rezerwowej, przy czym ci, którzy się na niej znajdą, nie wpłacają zaliczki a całą należność uiszczą gotówką dopiero w dniu ew. wyjazdu.

Dodaj komentarz