Piknik pod Gwiazdami

Raport z obserwacji wizualnych, wykonanych 17 maja 2012 roku  przez grupę uczniów z gimnazjum nr 2 w Krakowie na terenie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.

 1. Instrument: teleskop Meniscas 180/1800, okular 20 mm.
  Przedmiot obserwacji: planeta Wenus
  Moment obserwacji: 21:30 LT.
  Dostrzeżono fazę planety.
 2. Instrument: teleskop Newtona na montażu Dobsona 200/1000, okular 10 mm.
  Przedmiot obserwacji: planeta Saturn
  Moment obserwacji: 22:00 LT
  Dostrzeżono pierścienie planety oraz następujące księżyce: Tytan, Rea, Mimas, Tetyda, Japet.

Warunki pogodowe: pojedyncze chmury, temperatura ok. 12 C.

Raport z wizualnych obserwacji Słońca dnia 18 maja o godzinie 09:00 LT

Instrument: Teleskop Newtona na montażu Dobsona 200/1000, okular 25 mm, filtr foliowy BaderPlanetarium nr 5.

Liczba plam wynosi 23, liczba grup plam wynosi 4, liczba Wolfa = 63.

Sporządziła: W.K.

Odwiedziny u Niepołoma

Piec słoneczny w użyciu

Zbiorowe zdjęcie do kroniki

Planeta Wenus tuż nad horyzontem

Planeta Saturn z najjaśniejszymi księżycami

Dodaj komentarz