Raport z obserwacji Słońca

Dziś około godziny 12 dokonaliśmy (MK i GS) oceny stanu tarczy słonecznej przy pomocy teleskopu Meniscas 180/1800 z szarym filtrem foliowym. Liczba plam wynosiła 8, liczba grup 2, zatem liczba Wolfa to 28. Wyniki fotografowania i kamerowania wkrótce.

Dodaj komentarz