Raport z obserwacji tarczy Słońca

W poniedziałek, siódmego lutego, o godzinie 10.30 dokonaliśmy w MOA
wizualnej obserwacji tarczy słońca przy użyciu teleskopu Meniscas
180/1800 i szarego filtru foliowego. Stwierdziliśmy brak plam na tarczy Słońca, co oznacza, że liczba plamowa na dzień dzisiejszy wynosi 0.

P.S. Teraz już wiem, że protuberancje można zobaczyć tylko przy użyciu filtru H-alfa.

Dodaj komentarz