Rzemiennym dyszlem po Polsce – część piąta

Tym razem wylądowałem w Wieliczce, gdzie w Szkole Podstawowej nr 2 prowadziłem dwie tury zajęć dla nauczycieli. Odbyły się one w ramach Warsztatów Astronomicznych, zorganizowanych przy niemałym udziale miejscowej bibliotekarki, Pani Iwony Jarosik. Zastanawiając się nad powodem jej energii i zapału do zabiegów przekraczających zwykły obowiązek, znalazłem wytłumaczenie w fakcie, że imię „Iwona” da się rozwinąć jako Intelektualny Wulkan O Niebywałej Aktywności. Tak więc zgodnie z przeznaczeniem Pani Iwona nie ustaje przy organizowaniu przedsięwzięć, których beneficjentami są uczniowie oraz nauczyciele. Takim też przedsięwzięciem było spotkanie kilkunaściorga nauczycieli z naukowcami – astronomami, w trakcie którego zebrani wysłuchali kilku wykładów, po czym przystąpili do ćwiczenia umiejętności w kilku szczególnie przydatnych w szkole dziedzinach. Mnie przypadło prowadzenie warsztatów z projektu EarthKAM, który to projekt uważam za jeden z najbardziej udanych, jeśli idzie o interdyscyplinarność. Jego uczestnicy zdobywają i stosują wiedzę z fizyki, astronomii, geografii, biologii, historii, nie mówiąc już o języku angielskim, a i polonista znajdzie tu pole do popisu. Nasze starania o upowszechnienie tego projektu dają już wyniki, bowiem stale rośnie liczba polskich szkół posiadających własne konta.

Warsztatom towarzyszyła wystawa prac plastycznych

Tworzyły je dzieci z klas piątych realizując projekt „Z mitologią przez astronomię” w ramach historii

Sztuka rozpoznawania i opracowywania zdjęć Ziemi wymaga ćwiczeń

Dodaj komentarz