Słońce nadal spokojne

Dwie nieduże, rzędu rozmiarów Ziemi, protuberancje, jeden filament i ledwo widoczne pole pochodni to wszystko, co dało się dzisiaj wyróżnić na tarczy naszej gwiazdy dziennej.

Załączone zdjęcie zostało złożone w programie Machinery HDR Effects z dwóch składowych, które z kolei stanowią złożenia kilkuset z serii dwóch tysięcy rejestracji wykonanych dla różnych współczynników gamma – 0.20 oraz 0.80. Kadry w formacie fits rejestrowano kamerką ZWO ASI 178MM umieszczoną w ognisku lunetki APO 66/400 z obiektywowym filtrem H-alfa Coronado SolarMax 60 mm. Całość dźwigał teleskop Meade LX200 posadowiony w kopule naszego Obserwatorium.

Dodaj komentarz