Słońce „okiem” niewidomych

Absolwentka ASP w Krakowie / 2008 r.

Dominika Pawlas — projekt: „Czarne / Black”

„Zapytałam niewidome dzieci, jak wyobrażają sobie słońce. Wykonałam czarno/białą rejestrację słońca. Zinterpretowałam odbitki zgodnie z opisem każdego z pytanych.”

„I asked blind children how do they imagine the sun. I made black and white photograph
of the sun and developed prints according to their descriptions.”

 

Dodaj komentarz