Słoneczny Patrol na Perseidach

Dnia 06.08.2012 Słoneczny Patrol, tym razem z pokoju 6 (Arktur, szymon szymon oraz Szymon), ustalił liczbę Wolfa na 89, gdyż liczba grup wynosiła 8 a liczba plam 9. Obserwację przeprowadzono Sky-Watcherem 254/1200 z filtrem foliowym na montażu Dobsona. Pokój Sześć pozdrawia z Mazur. 🙂

Dodaj komentarz