Słoneczny Patrol na Perseidach

Dzisiejszego dnia Obozu obserwowaliśmy Słońce – naszą gwiazdę, a dokładniej plamy słoneczne. Każdy miał za zadanie policzyć liczbę plam oraz liczbę grup plam, a następnie obliczyć liczbę Wolfa, z następującego wzoru: R = 10 x G + P.  Z moich obliczeń wynikło, że liczba Wolfa to 56.  Nasz sprzęt obserwacyjny to teleskop Newtona o średnicy zwierciadła 250 mm i długości ogniskowej 1200 mm. Zastosowaliśmy szary filtr foliowy oraz okular o odległości ogniskowej 25 mm.

Dodaj komentarz