Ujeżdżamy nowy teleskop!

W archiwum teleskopu Bradforda znalazłem fotografię obszaru Messier 24, czasem błędnie określanego jako gromada otwarta M24. Otóż mrowie gwiazd, widoczne na fotografii, to po prostu efekt perspektywy, nałożenia się obrazów gwiazd odległych od nas od 10 tysięcy aż do 16 tysięcy lat świetlnych. Patrzymy bowiem w stronę centrum Galaktyki, tam gdzie rozciąga się ramię Strzelca.  Na tym tle rysuje się nam przed oczami ubożuchna, bo licząca tylko około 100 gwiazd, ale jakże śliczna gromada otwarta NGC 6603.  Na skrajach zdjęcia znajdujemy dwa ciekawe obiekty. Pierwszy,  oznaczony symbolem RST 3170 to gwiazda ciągu głównego 10 tysięcy razy jaśniejsza od naszego Słońca, bardzo gorąca – temperatura jej powierzchni przekracza 30 000 stopni.  Gwiazda BU 639 to z kolei obiekt potrójny, dwie bliskie sobie gorące olbrzymie gwiazdy  mają za towarzysza takiego samego olbrzyma, krążącego 40 razy dalej wraz z nimi wokół wspólnego środka masy. m24bgrZachęcam do buszowania po archiwach teleskopu Bradforda – są tam prawdziwe rodzynki.

Dodaj komentarz