W jakości siła

Głównym walorem zdjęć wykonywanych z pokładu ISS w ramach projektu Sally Ride EarthKAM jest ich wyjątkowa nieraz jakość, co w połączeniu z możliwością samodzielnego wyboru miejsca czyni projekt bardzo atrakcyjnym dla uczniów, nawet tych ze szkół podstawowych. Przykładem niech będzie to zdjęcie, przedstawiające obszar około sto na sto kilometrów, wykonane podczas ostatniej, marcowo – kwietniowej sesji, akurat w Prima Aprilis.

Wapienna łacha – Great Bahamas Bank, kryjąca się pod błękitną powierzchnią płytkiego morza, powstawała w tym samym okresie, gdy formowały się skałki, jakie możemy podziwiać w jurze krakowsko-częstochowskiej. Że jednak podłoże było miękkie, stopniowo pod własnym ciężarem całość zagłębiała się w tempie kilku centymetrów na tysiąclecie. Obecna grubość wapiennego podłoża, zmierzona w trakcie głębokich wierceń, liczy ponad cztery i pół kilometra. W Polsce najgrubsze warstwy nie przekraczają miąższością kilometra. W trakcie ostatniej epoki lodowcowej, kiedy to poziom oceanu światowego był niższy od obecnego o 120 metrów, wystawione na działanie atmosfery skały wapienne ulegały chemicznemu wietrzeniu. W efekcie powstały kawerny, jaskinie i leje krasowe. Jeden z nich, zwany Dean`s Blue Hole, leży właśnie na Bahamach. W kolorze brązowym odznaczył się na zdjęciu Język Oceanu – przy jego skraju głębokość wody rośnie gwałtownie od dwudziestu pięciu metrów aż do półtora kilometra. Pofalowane struktury są rzeźbione ciągle przez wielkie masy wody zmierzające ku głębinom.

Dodaj komentarz