W zachodniopomorskim ….

Piątego kwietnia, w pochmurne piątkowe popołudnie w pracowni komputerowej szkoły, w której pracuję, pojawiły się teleskopy, lunety, lunetki (i to nie te wirtualne) a wraz z nimi kilkunastu nauczycieli z naszego regionu.

I tak rozpoczęły się pierwsze warsztaty powstającej w zachodniopomorskim  sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie edukacji astronomicznej dzieci  i młodzieży.

Prószący za oknem śnieg nie przeszkadzał mam w pracy, wieczór upłynął przy składaniu teleskopów, nauce pracy ze zgromadzonym sprzętem obserwacyjnym i teleskopami dostępnymi za pomocą Internetu.

W szkolnej pracowni gastronomicznej także pracowało się miło.

A w sobotę za chmur wyjrzało Słońce,

dalsza nauka  odbywała się już w terenie,

….. nauczyciele obserwowali  Słońce i  obliczali  liczbę Wolfa.

….. i  organizatorzy spotkania.

Było mi miło, że mogłam podzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas pobytu na Warsztatach Astrofotografii w MOA.  Mam nadzieję, że kilkoro koleżanek i kolegów, dysponując już pewnymi umiejętnościami, zechce je pogłębić na Letniej Szkole EAAE w Niepołomicach.

Dodaj komentarz