Zadanie dla zuchwałych

Król tegorocznej jesieni – Jowisz – każdej nocy dominuje na niebie, nie sposób go pomylić z żadnym innym obiektem. W jego otoczeniu nieustająco odbywa się przedstawienie, jakie naszym dla naszych oczu odkrył 401 lat temu pewien matematyk, Galileuszem zwany. Zadanie, jakie stawiam tym razem, polega na obliczeniu (i przedstawieniu rachunków) górnej granicy okresu obiegu wokół Jowisza najmniejszego z księżyców galileuszowych, czyli Io. Na załączonej ilustracji są widoczne dwa zdjęcia okolicy Jowisza, wykonane teleskopami Slooh odpowiednio na Wyspach Kanaryjskich oraz w Chile, oczywiście przedstawione w jednakowej skali. Pod adresem gsek@moa.edu.pl oczekuję też na odpowiedź, dlaczego możemy podać tylko górną granicę? Jedyna informacja,  jaką można wykorzystać oprócz tej ilustracji, to tylko znajomość średnicy Jowisza, 11 razy większej od średnicy Ziemi.  Pierwsi trzej autorzy poprawnych rozwiązań otrzymają jak zwykle po tabliczce czekolady „Studencka”,  zaś ci, którzy wywiodą dodatkowe informacje ilościowe, jakie wynikają z załączonej ilustracji, otrzymają dodatkowo po  egzemplarzu książki Marka Substyka „Poradnik miłośnika astronomii”. Czasu jest sporo, bowiem najbliższe zajęcia piątkowe odbędą się dopiero 18 listopada.

Dodaj komentarz