Zadanie z kometą w tle

Na podstawie zamieszczonego zdjęcia, wykonanego teleskopem Uniwersytetu w Bradford, położonym w obserwatorium Teide na Teneryfie, należy wyznaczyć następujące wielkości:

1) długość widocznego warkocza komety w kilometrach, korzystając ze skali zdjęcia i używając metodę triangulacji

2) topocentryczne współrzędne alfa i delta środka obrazu komety, używając metodę interpolacji liniowej i program Stellarium.

Dla zaawansowanych dodatkowe wyzwanie:

3) ze współrzędnych geocentrycznych i momentu obserwacji obliczyć współrzędne geocentryczne, potrzebne wzory wyszukać samodzielnie.

Na autorów trzech pierwszych prawidłowych odpowiedzi czekają jak zwykle tabliczki czekolady „Studencka”, wyniki proszę słać na adres gsek@moa.edu.pl.

2015-01-13-22-35

Dodaj komentarz