10 konferencja Interakcja – Integracja

W dniach 20 – 23 marca 2018 roku odbyła się jubileuszowa 10 konferencja Interakcja – Integracja. Tym razem gościliśmy w Katowicach. Tegorocznym organizatorem był Uniwersytet Śląski. Konferencja Interakcja – Integracja jest corocznym spotkaniem instytucji, których celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego, zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy konferencji działają przede wszystkim na polu edukacji nieformalnej, wybierając różne formy pracy.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się spotkaniem w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. W trakcie zajęć omawialiśmy kwestie związane z pobudzaniem naturalnej ciekawości ucznia. Podstawowym narzędziem poznawczym jest dedukcja. Dany obiekt możemy badać przy użyciu różnych narzędzi poznawczych a ich dobór zależy od charakteru pytań, na które chcemy odpowiedzieć i typu obiektu jaki chcemy poznać. Celem zajęć było nabycie umiejętności stawiania pytań, tworzenia hipotez oraz dobierania kryteriów i narzędzi ich weryfikacji.

 

Główny budynek Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Przygotowanie preparatu ze skórki cebuli

Główna część konferencji rozpoczęła się 21 marca w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładem prof. dr hab. Ryszarda Koziołka „Humanista – Sygnalista”, w którym Prowadzący przedstawił rolę kształcenia humanistycznego, które jest „naszą mądrością gatunkową”.

prof. dr hab. Ryszard Koziołek w trakcie wykładu inauguracyjnego

Uczestnicy konferencji podczas wykładu

Pozostałą część dnia konferencji wypełniły sesje i panele dyskusyjne dotyczące między innymi problemu dojrzewania nastolatków, nauczania i zainteresowania dorosłych, radzenia sobie z kryzysem w centrach nauki a także jak centra nauki radzą sobie z osobami z niepełnosprawnością. Po całym dniu wypełnionym warsztatami, rozmowami, panelami dyskusyjnymi przyszła pora na odrobinę oddechu w Muzeum Śląskim. Tutaj na miejscu dawnej kopalni „Katowice”, mogliśmy zwiedzić wystawy malarstwa, sztuki sakralnej a także historii Górnego Śląska. Ta ostatnia cieszyła się największym zainteresowaniem.

Wystawa malarstwa XIX wiecznego

Prawie jak u babci w kuchni

Historii ciąg dalszy

Kolejny dzień konferencji wypełniły sesje plenarne i centronaukowe rozmowy dotyczące roli centrów nauki, a także problemowi fałszywych informacji tzw. „fake news” w mediach. Znaczną część dnia poświęciliśmy zebraniu Rady SPiN. Na zakończenie burzliwego dnia konferencji Organizatorzy zaprosili uczestników do budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie mogliśmy zwiedzić salę koncertową i wziąć udział w koncercie w sali kameralnej.

Główna sala koncertowa NOSPR

Ostatni dzień konferencji poświęcony został kwestii budowania zespołu w centrum nauki, budowaniu nowych centrów nauki a dopełnieniem była zapowiedź budowy Centrum Nauki w Katowicach.

Konferencja Interakcja – Integracja to jedyna taka konferencja, na której możemy się spotkać (jako pracownicy różnych centrów nauki), omówić nasze sukcesy, ale i często problemy. W trakcie konferencji spotkałem dziesiątki ludzi, przeprowadziłem setki rozmów dzięki temu wróciłem do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego z głową pełną nowych pomysłów. Do zobaczenia za rok może w Gliwicach a może w Gdańsku? Zobaczymy.

Dodaj komentarz