Astrostaż 2014 – dzień pierwszy

Na Słowacji przywitało nas spore zachmurzenie, ale jeszcze zdążyliśmy pooglądać słoneczko przy użyciu teleskopu Coronado SolarMax II 60, zamocowanego na klasycznym montażu zeissowskim. Kilka niewielkich protuberancji i jeden obszar aktywny na południowej półkuli świadczą o tym, że nadal niska jest aktywność naszej gwiazdy dziennej. Na wykonanie fotografii chromosfery brakło już czasu –  niebo zaciągnęło się bowiem niskimi chmurami. Wieczorem, w trakcie BoRo (to akronim od słów Bojowe Rozdzielenie) podzielono nas na grupy, przydzielono zadania i przyporządkowano teleskopy adekwatne do ich wykonania. Mnie dostali się uczniowie Filip z Brwinowa i Sebastian z Bolestraszyc. Będziemy obserwowali gwiazdę zmienną XX Cygni, należącą do grupy gwiazd pulsujących, zaliczaną do typu Delta Scuti. Do dyspozycji otrzymaliśmy teleskop typu Newtona o średnicy lustra 280 mm i długości ogniskowej 1500 mm, zamocowany na montażu paralaktycznym typu niemieckiego. Jako odbiornik posłuży kamerka monochromatyczna MEADE III Pro. Czekamy teraz na pierwszą pogodną noc, być może już jutro, po intensywnych opadach, niebo się rozchmurzy i będziemy robić to, co najbardziej lubimy.

fot1

 

 

 

 

 

 

 

 

fot2

Dodaj komentarz