Behemot już zanika

Obszar aktywny 1302 nadal grozi rozbłyskami, pomimo tego, iż zaczął się już proces jego rozpadu. Przy niezbyt dobrej pogodzie wykonano dziś jego fotografie, używając teleskopu Meniscas 180/1800 z filtrem coronado H-alfa 60 mm.Do rejestracji użyto aparat cyfrowy Canon350D, poniższy obraz jest złożeniem 25 pojedynczych ekspozycji.

Dodaj komentarz