Bierzemy, co podleci

W trakcie rutynowych obserwacji Słońca w polu widzenia pojawiają się różne latające obiekty – a to samolot, a to ptak, czasem UFO. Tym razem harcowały jerzyki, dając okazję do postawienia problemu. Otóż zakładając, że ptaki poruszały się transwersalnie, należy korzystając z jednej z animacji ocenić prędkość ich ruchu wiedząc, że średni odstęp czasu pomiędzy klatkami wynosi 0.6 sekundy. Ten kto pierwszy nadeśle prawidłową odpowiedź na adres gsek@moa.edu.pl, może liczyć na wielką tabliczkę czekolady „Studencka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz