Coś nowego

Coraz ładniej prezentuje się nam obszar aktywny 2770, który w miarę obrotu słonecznego globu przesuwa się ku środkowi tarczy. Ciemna plama i towarzyszące jej pochodnie zostały utworzone przez pole magnetyczne o konfiguracji odpowiadającej nowemu, dwudziestemu piątemu cyklowi aktywności słonecznej. Ponieważ prognoza pogody na następne dni jest korzystna, postaram się każdego ranka wykonać serię zdjęć Słońca z użyciem filtru obiektywowego Coronado H-alfa. Dzisiejsze zdjęcie to HDR złożony z dwóch serii wykonanych dla dwóch różnych wartości współczynnika gamma. Dzięki temu widać zarówno powierzchnię chromosfery, jak i kilka słabiutkich protuberancji, zdobiących brzeg słonecznej tarczy.

Sam wspomniany obszar aktywny w oryginalnym rozmiarze pokazano na kolejnym zdjęciu o nieco innej tonacji barwnej. Na obu obrazach wmontowano fotografię kuli ziemskiej w odpowiedniej skali.

Dodaj komentarz