Czarnobyl – fakty czy mity

Dzisiejszego dnia na Niepołomickim Spotkaniu z Astronomią pan Tymon Kretschmer, na rozpoczęcie XIX Dni Niepołomic, przedstawił nam swoją relację z wyprawy do Ukrainy w obrzeża Czarnobyla. Ukazał obecnym prawdziwe fakty i „obalił ” mity. Prezentacja była opatrzona w różne formy multimedialne … filmy, zdjęcia oraz na koniec oryginalny komunikat o ewakuacji ze strefy skażenia (tłumaczone z języka rosyjskiego) … zgodnie z tym komunikatem czasowe przesiedlenie trwa do dnia dzisiejszego.

Podczas swojej wypowiedzi prelegent dokładnie wyjaśnił, dlaczego doszło do skażenia oraz uświadomił obecnym, że po 24 latach od katastrofy promieniowanie jest nieszkodliwe, a nawet prozdrowotne.

Dzisiejsze spotkanie to nie wszystko, ponieważ 11.06.2010 zostanie dokończone w postaci tak zwanego slajdowiska.

Osobiście bardzo zapraszam

2 Replies to “Czarnobyl – fakty czy mity”

 1. Malutkie uściślenie informacji po wykładzie – od autora wykładu… 🙂

  1. komunikat o ewakuacji, jaki przedstawiłem na zakończenie naszego spotkania, pochodził z 27 kwietnia 1986 roku. Sformułowanie, iż czasowe przesiedlenie trwa do dzisiaj, było wyłącznie moim komentarzem do odsłuchanej informacji… jako zakończenie wykładu…

  2. „Prozdrowotność” promieniowania jakie występuje w strefie wokół Czarnobyla, jak wyraźnie zaznaczyłem, jest kwestią dyskusyjną. Zagadnienie hormezy radiacyjnej gromadzi prawdopodobnie tylu przeciwników ilu zwolenników. Przeprowadzone dotychczas badania kliniczne nie pozwalają jednak JEDNOZNACZNIE stwierdzić, iż jest to założenie słuszne. Jest to nadal tylko hipoteza… Dla przeciwwagi można by przecież podać model LNT, który mówi coś absolutnie innego.
  Zatem o tym zagadnieniu słów dosłownie kilka 11 czerwca…

  Musiałem odpisać 🙂 choćby ze względu na tytuł mojego wystąpienia :):):)
  Tymon Kretschmer

 2. O szkodliwości promieniowania jonizującego przy wysokich jego dawkach, nie ma zwykle polemik; dyskusje i spory są raczej o to jaki ma ono wpływ ono niskich jego dawkach…

  Model LNT, przeciwstawny w tym przypadku Hormezie, jest wciąż podstawą m.in. w określaniu zasad ochrony radiologicznej np. pracowników obiektów jądrowych, itp.

  Na przykład 60. publikacja Kanadyjskiej organizacji International Commission on Radiological Protection – znana bardziej pod akronimem ICRP 60, określa m.in. stopień ryzyka stochastycznego (tj.przypadkowego/losowego) zachorowania na raka w zależności od otrzymanej dawki; z uwzględnieniem czy jest się pracownikiem sektora jądrowego czy nie.

  Wbrew powszechnemu przekonaniu, bycie pracownikiem sektora jądrowego niesie nieco MNIEJSZE ryzyko na zachorowanie na raka, niż niebycie nim!
  Związane jest to chociażby ze stosowaniem osłon, ciągłej kontroli dozymetrycznej pracowników itp.

  Przykład: mieszkańcy Finlandii w ciągu całego życia otrzymują dawkę pochłoniętą z naturalnych radioźródeł (głównie radonu z tamtejszych skał):
  1µSv/h × 8760 godzin w roku × 70 lat życia = 613 mSv

  Uwzględniając więc model LNT mają oni ponad 3% ryzyko zachorowania z tego tytułu na raka, zaś Polacy przy trzykrotnie mniejszym naturalnym promieniowania od Finlandii — 1% takiego ryzyka…

  Jednak w rzeczywistości, z analizy statystyk chorób Finlandczyków, NIE MOŻNA stwierdzić u nich autorytatywnie korelacji: dawka/nowotwory!

  BTW: A na jakie wg. LNT ryzyko naraził się Pan Tymon Kretschmer???

  Przebywając głównie kilka godzin w Prypeci, gdzie prócz niewielu miejsc o podwyższonym bardziej promieniowaniu, jak chociażby enklawy mchu; dawki promieniowania w centrum są tam na poziomie Finlandii (1µSv/h), a poza centrum nawet mniejsze! (0,23µSv/h)

  Zakładając, że zdarzało się Mu przebywać też czasami w pobliżu i bardziej napromieniowanych miejsc (np.obok Sarkofagu Bloku IV), to przyjmijmy IMHO zawyżone wartości dawek pochłoniętych na ±2µSv/h w ciągu całego Jego pobytu w Strefie…

  Ryzyko Pana Tymona zachorowania na raka zwiększyło się nawet w tym wypadku o… 0,008% (1:11905)

  W rzeczywistości jest tam więc nawet mniejsze „prawdopodobieństwo”. 😀

  Na koniec polecam wszystkim odwiedzającym niniejszy świetny Blog Uczniów MOA, obejrzenie w wolnej chwili wykładu Pana prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego pod tytułem:

  „PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE”

  http://www.wo.amu.edu.pl/wyklady_filmy.php?film=47

  (Transmisja internetowa: 55’26”)

Dodaj komentarz