5 Replies to “Deja vu…”

  1. o, toto! „Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu” /C.K.Norwid/

Dodaj komentarz