Dlaczego rocznicę Rewolucji Październikowej obchodzono w listopadzie?

I o co Galileusz spierał się ze Świętym Officium? Obie te sprawy łączy data dzienna – 24 lutego. Otóż tego właśnie dnia w roku 1582 papież Grzegorz XXIII wydał Bullę „Inter gravissimas”, na mocy której zmieniono sposób naliczania lat przestępnych tak, aby lepiej przybliżyć długość roku kalendarzowego do wartości roku zwrotnikowego. Pamiętajmy, że Mikołaj Kopernik podczas pobytu na Zamku w Olsztynie intensywnie badał długość roku zwrotnikowego, o czym świadczy między innymi tablica poglądowa, której pozostałości mogliśmy oglądać w czasie obozu PERSEIDY 2011.

 

 

 

 

 

 

Na mocy papieskich postanowień bezpośrednio po czwartku 4 października tegoż roku nastąpił piątek 15 października. W trakcie wdrażania reformy nie obeszło się bez protestów, zaś wiele krajów, zwłaszcza niekatolickich, przyjmowało zmiany z opóźnieniem. Dlatego też w Rosji aż do roku 1917 obowiązywał tak zwany Stary Styl, w myśl którego rewolucję z tegoż roku nazywano Październikową, pomimo iż według Nowego Stylu wybuchła ona 7 listopada. O perypetiach towarzyszących powstawaniu i wdrażaniu gregoriańskiej reformy kalendarza przeczytacie tutaj.

Zaś 34 lata później funkcjonariusze Inkwizycji wydali oświadczenie:

„Pierwsza teza: Słońce stanowi centrum świata i jest całkowicie nieruchome pod względem ruchów lokalnych.

Cenzura: Teza ta została jednogłośnie uznana za bezsensowną i absurdalną z punktu widzenia filozoficznego i formalnie heretycką (…).

Druga teza: Ziemia nie stanowi centrum świata, ani nie jest nieruchoma, lecz obraca się zarówno wokół samej siebie, jak i ruchem dobowym.

Cenzura: Jednogłośnie stwierdzono, że teza ta podlega tej samej cenzurze filozoficznej, z punktu zaś widzenia teologii, jest co najmniej błędem w wierze.”

W efekcie twórca nowożytnej fizyki poddany został upokarzającej procedurze i zmuszony do wyrzeczenia się swoich heliocentrycznych poglądów. Oficjalna rehabilitacja Galileusza nastąpiła dopiero 8 stycznia 1992 roku.

 

Dodaj komentarz