Gablota z meteorytami w nowej odsłonie

W trakcie środowych i czwartkowych zajęć wypróbowaliśmy różne aranżacje gabloty z meteorytami, jaka znajduje się w naszej auli. Kolejny etap, tym razem wykonany przez naszych pracowników technicznych, będzie polegał na wyklejeniu wnętrza ciemnym, matowym materiałem oraz na dodaniu podwyższenia na dolnym poziomie celem poprawy widoczności umieszczonych tam okazów. Dodatkowo w górnej części gabloty umieszczony będzie napis dotyczący jej zawartości, którego lustrzana, wewnętrzna część posłuży do doświetlenia znajdujących się tam sporych meteorytów, Dziś dodaliśmy lakoniczne opisy, które dostarczą zwiedzającym wiedzę dotyczącą każdego okazu.

Tak obecnie wygląda nasza gablota

A oto treść opisów, które w końcowej edycji będą umieszczone po prawej stronie, oprawione w stosowną ramkę.

Chondryt zwyczajny, waga – 733 g

Znaleziono go na piasku marokańskiej pustyni w roku 2016.

Chondryt zwyczajny, waga – 239 g

Znaleziony na pustyni libijskiej w roku 2018, widoczne uszkodzenie skorupy obtopieniowej wskutek upadku. Skorupa taka jest wynikiem działania wysokiej temperatury, towarzyszącej przelotowi meteoroidu przez gęste warstwy atmosfery ziemskiej.

Canyon Diablo, żelazny, waga – 295 g

Meteoryt zbudowany ze stopu żelaza z niklem, znaleziono w okolicy największego uderzeniowego krateru na Ziemi, położonego w Arizonie.

Chondryt zwyczajny typu L, waga – 693 g

Duży kawałek skały, znaleziony w roku 2010. Na przecięciu widać ziarna rozmaitych minerałów.

Achondryt, Eukryt, waga – 27 g

Eukryty powstały z zakrzepłej lawy pokrywającej planetoidę, której wiek krystalizacji ocenia się na 4,5 miliarda lat.

Chondryt węglisty, waga – 34 g

Te meteoryty charakteryzują się bardzo kruchą budową i dlatego przeważnie rozpadają się w trakcie przelotu przez ziemską atmosferę.

Tassedet 004, Chondryt zwyczajny, waga – 99 g

To jest brekcja, czyli luźno związany konglomerat ziaren różnych minerałów.

Aba Panu, chondryt zwyczajny, waga – 11 g

Meteoryty kamienne stanowią około 80% znajdowanych okazów.

Czelabińsk, chondryt zwyczajny, waga – 16 g

Meteoryt kamienny zawierający charakterystyczne kulki, zwane chondrami. Spadł 13 lutego 2013 roku w Rosji.

Achondryt marsjański, waga – 2 g

Jest to odłamek skały, która została wyrzucona w przestrzeń kosmiczną przez uderzenie planetoidy lub komety w powierzchnię Marsa, a następnie po podróży przez Układ Słoneczny trafiła na Ziemię.

Achondryt księżycowy, waga – 2.6 g

Jest to odłamek, która została wyrzucony w przestrzeń kosmiczną przez uderzenie planetoidy lub komety w powierzchnię Księżyca. Jego skład przypomina ziemski bazalt.

Chondryt węglisty, waga – 11 g

Te meteoryty charakteryzują się bardzo kruchą budową i dlatego przeważnie rozpadają się w trakcie przelotu przez ziemską atmosferę.

Morasko, żelazny, waga – 303 g

Fragment meteorytu, znaleziony w rezerwacie Morasko koło Poznania. Pochodzi sprzed pięciu tysięcy lat z rozpadu dużego meteoroidu. Oprócz żelaza zawiera on około 7% niklu. Duży, dobrze widoczny kolisty wtręt składa się z węgla.

Brahin, pallasyt – waga -24 g

Meteoryt żelazno – kamienny, zawierający w żelaznym cieście duże kryształy minerału o nazwie oliwin. Ten okaz znaleziono na Białorusi.

Seymchan, pallasyt, waga – 191 g

Znaleziony na terenie Rosji, przedstawia się bardzo okazale. Doskonale widoczne są struktury wielkich kryształów kamacytu i taenitu – dwóch minerałów składających się z żelaza i niklu.

Achondryt, ureilit, waga – 16 g

Unikatowy meteoryt zawiera sporo grafitu z nanodiamentami, niewykluczone pochodzenie z Merkurego.

Dodaj komentarz