Gdy chmury są na niebie …

… dzieci się nie nudzą.  Na dzisiejszych zajęciach badaliśmy doświadczalnie rodzaj ruchu, jakim porusza się ciało swobodnie spadające w ziemskim polu grawitacyjnym.  Rolę tego ciała zagrała kulka ze starej, komputerowej myszki, a układem pomiarowym był aparat cyfrowy ze stroboskopową lampa błyskową.  Na pojedynczym zdjęciu, wykonanym z użyciem takiej lampy, widać poszczególne położenia kulki w trakcie swobodnego spadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wykresie odłożono różnicę położeń kulki w kolejnych momentach. Wykres pokazuje, że zależność ta ma charakter nieliniowy.

Postawiliśmy hipotezę, że spadek swobodny jest ruchem jednostajnie przyśpieszonym. W celu jej weryfikacji obliczyliśmy wartość kolejnych współczynników ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.

Otrzymaliśmy wynik że wartość przyśpieszenia ziemskiego jest nie większa niż 10 m/s^2

.

Fizycy-praktycy: Olga, Artur i Mateusz

Dodaj komentarz