Gutenberg na Księżycu

Cztery wielkie wynalazki sprawiły, że gatunek ludzki zyskał przewagę ewolucyjną nad pozostałymi istotami zamieszkującymi Ziemię. Pierwszy to mowa – artykułowane dźwięki o znaczeniu umownym, których użycie umożliwiało bieżące porozumiewanie się na poziomie abstrakcji. Pismo pozwoliło na wytworzenie pamięci międzypokoleniowej. Oba te wynalazki nie miały prawdopodobnie swoich autorów, ich rozwój był stopniowy i zachodził w wielu miejscach naraz. Kolejny przełomowy wynalazek – druk przemysłowy z użyciem ruchomych czcionek – ma już dobrze znanego autora, złotnika z Moguncji, Johannesa Gutenberga. Dzięki wynalazkowi druku cały dorobek cywilizacyjny stał się dostępny dla każdego, kto dostąpił znajomości pisma. I wreszcie czwarty epokowy wynalazek to Internet, a właściwie sieć WorldWideWeb. Za jej twórcę uważany jest fizyk Tim Barners-Lee. To dzięki niemu każdy człowiek, przy niewielkim wysiłku, może być nie tylko odbiorcą, ale także twórcą treści cywilizacyjnych.  Nie mnie rozstrzygać, czy to dobrze, czy źle, w każdym razie Lee został uhonorowany wieloma nagrodami. Za to Gutenberg ma na Księżycu krater swojego imienia. To spora formacja, licząca 75 kilometrów średnicy, no i zaliczana do najstarszych księżycowych tworów, o czym świadczy stopień zniszczenia jej ścian. Kilka młodszych, przylegających kraterów także nosi tę sama nazwę z dodatkiem kolejnych liter alfabetu.

Lunetka APO 660/400 na montażu horyzontalnym, kamerka ASI 178MM, programy Registax oraz GIMP.

 

Dodaj komentarz