Gwiazdy i gawrony w jednym stały domu

Specjalistyczny ogród botaniczny, czyli Arboretum w Bolestraszycach pod Przemyślem stanowi siedlisko wielu ptaków, z których gawrony zasługują na szczególną uwagę. Pary monogamiczne wiją sobie gniazda na wysokich drzewach, których tu nie brakuje, a po nocy ruszają stadnie na żerowiska, często do centrów pobliskich miejscowości. Kiedy nadchodzi późna jesień, większość naszych stad odlatuje do krajów Europy południowo –zachodniej, a na ich miejsce przybywają ptaki ze Skandynawii. Z nadejściem wiosny następuje kolejna zmiana, choć coraz częściej, zapewne w związku z łagodniejszymi zimami, wiele stad nie opuszcza miejsc lęgowych przez cały rok.

fot6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale w Bolestraszycach uwagę przyciągają nie tylko drzewa i ptaki. To również wspaniałe miejsce do podziwiania nocnego nieba, niemal wolnego od plagi świetlnego zanieczyszczenia. Przez cały rok gwiazdy odwiedzają to miejsce i w przeciwieństwie do gawronów nigdzie się nie wybierają, nawet na zimę.

Picture saved with settings embedded.

Picture saved with settings embedded.

Dodaj komentarz