Klejnoty z kosmicznej szkatuły – gromada otwarta Messier 41

Gromada otwarta to obiekt zawierający od kilkuset do kilku tysięcy gwiazd, połączonych pochodzeniem  z tego samego obłoku materii międzygwiazdowej. Jedyne różnice dotyczą mas poszczególnych gwiazd, co manifestuje się w różnicy ich kolorów. Wyraźnie to widać na zdjęciu gromady Arystotelesa, gwiazdy chłodniejsze, bardziej żółte, to te o większych masach. Z biegiem czasu nie tylko gwiazdy się starzeją, ale też całe gromady rozpraszają się w przestrzeni wskutek niezbyt wielkiej siły samograwitacji. Dla tej gromady przewidywany czas „rozpłynięcia się” wynosi około pół miliarda lat – trochę długo.

Dodaj komentarz