Konkurs Odysseus II

Ogłoszono nową edycję konkursu, zachęcam do lektury komunikatu.

Uczniowie i studenci do 22. roku życia mogą wziąć udział w Europejskim Konkursie Kosmicznym – Odysseus II. Konkursowe zadanie to przygotowanie projektu dotyczącego przestrzeni kosmicznej. Do wygrania m.in. wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej i staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Projekt „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II” ma inspirować i angażować młodych ludzi z całej Europy w badania kosmiczne. Zgłoszone do konkursu projekty powinny skupić się na europejskich projektach kosmicznych i na korzyściach płynących z eksploracji kosmosu.

Skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat. Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie w wieku 7-13 lat mogą rywalizować w kategorii Skywalkers, a ci między 14. a 18. rokiem życia – w kategorii Pioneers. Kategoria Explorers przeznaczona jest dla studentów w wieku 17-22 lata.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu narodowym i wymaga od uczestników złożenia przez Internet pracy związanej z jedną z szeroko zdefiniowanych kategorii tematycznych. Praca zostanie poddana ocenie jury, które składać się będzie ze specjalistów – naukowców i inżynierów z dziedzin konkursowych. Oceniana będzie wiedza, umiejętności praktyczne i kreatywność. Pozostałe dwa etapy to etap regionalny oraz międzynarodowy.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody m.in. wyjazd do Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej (kosmodrom Kourou), staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej, wizyta w Cite de’l Espace w Tuluzie, skomputeryzowany teleskop (Celestron Nexstar) lub podobny.

Projekty mogą być nadsyłane w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, w tym w języku polskim. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z podróżami na finał i półfinał są pokrywane przez organizatorów.

Konkurs jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 14 europejskich instytucji z 11 europejskich krajów. Koordynatorem projektu na terenie Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii jest Centrum Badań Kosmicznych PAN. W poprzedniej edycji konkursu w Polsce zarejestrowało się około 100 zespołów gimnazjalistów/licealistów i 70 uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: www.odysseus-contest.eu.

 

Dodaj komentarz