Krater wulkaniczny w służbie nauki

Pustynia w Namibii to miejsce niegościnne i zdało by się bezpożyteczne. Ale występowanie intensywnego nasłonecznienie skłoniło naukowców ze Smithsoniańskiego Obserwatorium Astrofizycznego do założenia tutaj placówki w celu dokładnego zmierzenia stałej słonecznej. I tak w roku 1926 rozpoczęła się seria pomiarów bolometrycznych i spektrofotometrycznych, miejsce zaś zyskało nazwę Słonecznego Obserwatorium Brukkaros, od nazwy krateru wulkanicznego, pod którego szczytem umieszczono przyrządy pomiarowe.
Pomiary zarzucono pięć lat później, a instrumenty przeniesiono do Egiptu i do Chile. Miejsce dawnego obserwatorium zaznaczyłem kropką na zdjęciu, wykonanym 26 marca tego roku przez astronautów, pracujących na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Brukkaros-obs

Dodaj komentarz