Kręte ścieżki teorii heliocentrycznej

Sam Platon był skłonny uznać, że Słońce znajduje się w środku świata, lecz Arystoteles zdecydowanie odrzucił ten pomysł. Wrócił do niego 100 lat później Arystarch, lokując Ziemię na kołowej wokółsłonecznej orbicie. Kopernik, znając poglądy starożytnych z czasów studiów w Akademii Krakowskiej, ugruntował teorię heliocentryczną w dziele „O obrotach”, zaś Kepler, całkowicie na niej polegając, podał prawa ruchu planet. Trzy kratery oznaczone na zdjęciu należą do zdecydowanych zwolenników heliocentryzmu.

Dodaj komentarz