Mare Humorum!

Otrzymałem niedawno zamówione na teleskopie Bradforda zdjęcie Księżyca. Po lewej stronie na dole ładnie widać trzy koliste struktury: Mare Humorum (Morze Wilgoci) – 390 kilometrów średnicy, oraz kratery Gassendi – 110 kilometrów i Gassendi A – 33 kilometry. Miejsce to było rozważane jako jeden z celów misji Apollo 17, a nazwa kraterów pochodzi od nazwiska francuskiego filozofa, astronoma i księdza Pierre Gassendiego, nota bene nauczyciela Woltera, późniejszego krzewiciela liberalizmu.

Dodaj komentarz