Nauka i sztuka w jednym stały domu

Tytania i Oberon to królowa i król elfów, występujący w komedii Szekspira „Sen nocy letniej”, zaś Ariel jest duszkiem ze sztuki „Burza” tegoż autora. Kolejny księżyc Urana, Umbriel, nazwę swą bierze od imienia postaci z poematu Aleksandra Pope`a „Pukiel porwany”. Literatura wdziera się do nazewnictwa astronomicznego od początku istnienia tej nauki, dość przywołać nazwy gwiazdozbiorów nawiązujące do mitów greckich, przechowanych w utworach Homera i Hezjoda. Z kolei koryfeusze kultury wykazywali znakomitą orientację w wiedzy astronomicznej swojej epoki. O takich związkach w przypadku Williama Szekspira możecie poczytać w artykule Agnieszki Janiuk, zamieszczonym w zeszłorocznym numerze „Uranii – Postępów astronomii”. Aura poezji promieniuje ze zdjęcia, wykonanego wieczorem 8 stycznia 2013 roku przy pomocy kanaryjskiego teleskopu Slooh CI2.

Dodaj komentarz