Niedziela, godzina 17 – zapraszam na pogadankę

Gdy spojrzymy na mapę w Internecie, możemy dostrzec, że składa się ona z wielu zdjęć satelitarnych. Ale nie służą one jedynie do tworzenia map. Jakie mają jeszcze zastosowania?
O zdjęciach satelitarnych i badaniach na ich podstawie opowie Grzegorz Sęk – astronom, nauczyciel dyplomowany w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach, redaktor bloga „uczniowie.moa.edu.pl”.
O pożytkach z badań satelitarnych:
Wiek: 14+
Godz. 17.00
Zapraszamy!
Sfinansowano przez

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków #FIO

Dodaj komentarz