Obozowy pücz

Tradycji stało się zadość – w poniedziałkowy poranek obozowicze postanowili przeprowadzić pücz i przejąć władzę na obozie. Opiekunowie zostali związani i poddani licznym zabiegom, a także zmuszeni do podpisania aktu zrzeczenia się pełnionych obowiązków na czas nieokreślony. Poza tym ich ubrania zostały rozrzucone, a ich ponownie poskładanie stało się kolejnym wyzwaniem. Po kilku godzinach rządów ludu zapanował wszechobecny chaos i jego przedstawiciele zgodzili się oddać władzę. Poniżej znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia wykonane przez Karolinę.

Canon 021

Canon 029

Canon 034

Canon 041

Dodaj komentarz