Obserwacje Słońca 2021-06-01,02,04 i 06

Kolejny miesiąc zaczął się wspaniale dla obserwatorów Słońca. Każdego dnia pojawiały się plamy na tarczy naszej gwiazdy. Oto kilka obserwacji.

Pierwszego dnia miesiąca na Słońcu pojawiły się dwie grupy, 2827 i 2829. Pierwsza z nich była już zaobserwowana dzień wcześniej. Tego dnia grupa 2827 zawierała cztery małe plamy ciągnące się po jednej linii oraz dwie duże plamy w jednym półcieniu. Natomiast druga grupa zawierała jedną małą plamę. Liczba Wolfa wyniosła 27.

Kolejnego dnia sytuacja na tarczy słonecznej nieznacznie się zmieniła. Aktywny region 2827 zawierał w sobie jedna dużą plamę z półcieniem oraz trzy małe plamki. Natomiast region 2829 składał się z jednej plamy oraz wyraźnych jasnych obszarów ciągnących się na ogromne odległości. Liczba Wolfa na ten dzień wyniosła 25.

 

Kolejne obserwacje wykonałam 4 czerwca. Słońce pokazuje, że trwa już kolejny cykl aktywności słonecznej. Dwa obszary aktywne wciąż się utrzymują. Pierwszy 2827 zawierał dwie plamy, małą i dużą plamę z półcieniem. Natomiast obszar 2829 przekształcił się w ciekawy kształt. Trzy plamy zawierały się w jednym półcieniu. Dobrze, to wydać na wyostrzonym zdjęciu. Liczba Wolfa na ten dzień wyniosła 25.

Następną obserwacje Słońca wykonałam 6 czerwca. Pojawiła się nowa grupa. Obszar 2827 zawierał już tylko jedną plamę z półcieniem, a obszar 2829 zmalał do jednej plamy. Natomiast nowy obszar 2830 pojawił się nagle i zawierał dwie małe plamy. Liczba Wolfa wyniosła 34.

 

 

Dodaj komentarz