Obserwacje Słońca 2021-06-27, 28 i 30 oraz wykres

Pogoda dopisuje, więc zdjęć Słońca jest coraz więcej. Tym razem przedstawiam piękne grupy plam, które z wolna przemieszczały się po tarczy słonecznej.

Dnia 27 czerwca nasza Dzienna Gwiazda zaskoczyła obserwatorów. Na tarczy były dwie grupy plam. Pierwsza została oznaczona liczbą 2835. Zawierała ona dwie plamy z półcieniami. Natomiast druga to obszar 2836, zawierającą trzy słabe plamy. Liczba Wolfa wyniosła 25.

Kolejnego dnia sytuacja na powierzchni Słońca nieznacznie się zmieniła. Obszar 2835 wciąż zawierał dwie plamy z półcieniami, ale między nimi pojawiły się trzy słabe palmy. Ten obszar tego dnia zawierał więc pięć plam. Natomiast obszar 2836 zwiększył ilość małych plam do sześciu. Co ciekawe na brzegu tarczy pojawiła się kolejna plama, był to obszar o numerze 2837. Liczba Wolfa na ten dzień wyniosła 42.

Ostatniego dnia miesiąca zaobserwowałam piękną plamę z półcieniem. Należała ona do grupy 2835. Obok niej było aż siedem różnej wielkości plam. Ten obszar zasługiwał na podziw obserwatora. Poniżej znajdował się obszar 2836 i składał się z dwóch małych plam. Trzeci aktywny obszar 2837 zawierał tylko jedna małą plamę. Liczba Wolfa na ten dzień wyniosła 41.

Poniżej zmiany grupy 2835 i 2836 w kolejnych dniach:

A teraz niespodzianka! Poniżej przedstawiam efekt pracy w postaci wykresu aktywności Słońca zawierający 97 obserwacji w czasie od 23 kwietnia 2020 r. do 30 lipca 2021 r. Wyraźnie widać, że wartość Liczby Wolfa zwiększa się w czasie. Toteż słuszne jest to, że obecnie mówimy o wzroście aktywności Słońca.

Dodaj komentarz