Omega Centauri – wielka, mała gromada kulista.

Owocem naszych obserwacji na Sloohu była jedna z największych gromad kulistych Omega Centauri. W swoim centrum kryje prawie 10 mln (słownie: milionów) gwiazd. W związku z czym, trudno sie dziwić,  że jej ogrom i majestat urzekł nas do głębi.

Dodaj komentarz