Satelitarne badania Ziemi

Poniedziałkowy wykład zapowiedziany pod przewrotnym tytułem „Czy na tym zdjęciu jest pingwin” dotyczył w istocie problemów z analizowaniem powierzchni naszej planety przy pomocy zdjęć satelitarnych. Dziś wieczorem w Planetarium „Niebo Kopernika” omówił te problemy Przemysław Kupidura z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Wobec ogromnego i ciągle rosnącego wolumenu danych satelitarnych niezbędne jest zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji do procesów rozpoznawania i identyfikacji obiektów na zdjęciach będących przecież tylko zbiorem pikseli. Najłatwiejsze zadanie z tej dziedziny to rozpoznawanie pisma ręcznego, kolejno rozpoznawanie twarzy i wreszcie automatyczne opracowywanie zdjęć satelitarnych. Miałem możność uczestnictwa w tym spotkaniu z najnowocześniejszymi metodami wydobywania informacji z amorficznych z pozoru kształtów, jakie rejestrują detektory satelitów pracujące w paśmie widzialnym oraz w podczerwieni i nie jest wykluczone, że na Zimowych Warsztatach Astrofotografii i my zajmiemy się podobną tematyką, gdyż prelegent wyraził gotowość przyjazdu do Niepołomic.

Dodaj komentarz