Sesja lutowa trwa

Rozpoczęło się kolejne fotografowanie Ziemi w ramach projektu EarthKAM. Już pierwsze zdjęcia dają nadzieję na obfity plon. Przytaczam tym razem fotografię cieśniny Bosfor, oddzielającej Azję od Europy, z prawej Morze Czarne, a z lewej Morze Marmara. Nazwa tego ostatniego bierze się od wyspy, na której niegdyś wydobywano marmur – z greckiego marmaros. Dodatkowo z lewej u dołu widoczne jest jezioro Iznik, znane z Iliady, ponieważ zamieszkujące jego okolice Frygijczycy wspierali króla Priama w trakcie oblężenia Troi.

Konstantynopol, Bizancjum, Carogród, Miklagard, Stambuł

Dodaj komentarz