Strzelanie w lukach między chmurami

Obszar aktywny 2056 posiada strukturę pól magnetycznych typu „beta-gamma”, magazynujący energię wystarczającą do wyzwolenia rozbłysku klasy M, który może zdeformować ziemską magnetosferę i spowodować burze magnetyczne oraz towarzyszące im zorze polarne.  Dziś po południu, korzystając z krótkiej, bo trzydziestominutowej przerwy w chmurach, wykonałem obserwacje okolicy tego obszaru przy pomocy teleskopu Maksutowa-Cassegraina 180/1800 z filtrem H-alfa Coronado 60 mm. Obrazy w liczbie ponad dwustu zarejestrowałem kamerką Meade III Pro. Opracowanie w programach Registax 5 oraz Gimp.

2014-05-12-active-regions

Dodaj komentarz