V Kongres Liderów Edukacji

Miałem okazję wziąć udział w dwudniowym wydarzeniu, jakie odbyło się w toruńskim Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Z całej bogatej palety prelekcji, debat i wystąpień najbardziej zapadł mi w pamięć emocjonalnie nasycony wykład profesor Mirosławy Dziemianowicz z Katedry Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Opolskim. Wykład nie zawierał ani jednego slajdu, zatem można było skupić się na słowach i gestach, a tych nie brakowało.

Mój osobisty wkład do przebiegu obrad był skromny – pozwoliłem sobie bowiem tylko na kąśliwą uwagę, że w tytule jest słowo „lider”, czyli maskulatyw, a na sali siedzi 95 procent kobiet, czyli liderek, należało zatem użyć także feminatywu. Organizatory Kongresu obiecali poprawę.

Wystarczyło czasu, aby wyskoczyć nad Wisłę, gdzie napotkałem statek piracki (no prawie piracki) pod dwiema banderami.

A tak a propos, to warto by było zorganizować kilkudniową uczniowską wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach i do samego Torunia, aby odwiedzić wspomniany Młyn Wiedzy oraz znakomite interaktywne wystawy w Centrum Popularyzacji Kosmosu – Planetarium Toruń.

Dodaj komentarz